Pontgyűjtő akció szabályzat

15 éves az Ekoprevent Kft.

Pontgyűjtő játék

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. Az Ekoprevent Kft. (1222 Budapest Komló utca 10., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag kártevőirtó szolgáltatást végző vevőink (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, és akik nem esnek a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe. 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

1.2 A játék ideje alatt minden, a játékba bevont termék pontot kap. Az a Partnerünk, aki a megjelölt termékek közül bármilyen mennyiségben vásárol, pontot kap, melyek az Ekoprevent Kft.-nél vezetett virtuális számlán kerülnek jóváírásra. A pontállásról minden hónap elején a Szervező e-mailben ad információt Játékos részére. Játékosok a Játék ideje alatt az összegyűjtött pontokért az aktuális Hírlevélben felkínált ajándékok közül választhatnak. 

1.3 A játékba bevont termékek köre: Bell Laboratories INC. termékei, AP & G Co., Inc. (Catchmaster) termékei, Agrisense termékei, Silvandersson termékek, Nattaro Safe termékek, Sharda Cropchem Limited termékei, Mylva S.A. termékei, Quimica de Munguía termékei, TeDeX rovarirtó koncentrátum. 

1.4. Gyűjthető pontok: a számlán szereplő tételsoronként minden nettó 10 ezer Ft vásárlás után 200 pont kerül jóváírásra. 

2. A Játék 2021. január 1-jétől 2021. december 31. napjáig tart. 

3. A ponthatárokat és a hozzájuk tartozó ajándékok listáját a Hírlevelünk tartalmazza. 

4. A kiválasztott ajándékot 30 napon belül a Szervező ingyen átadja Játékos részére. 

5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek Játékost terhelik. Az Ekoprevent Kft.-nek nem áll módjában kifizetetlen áruszámla esetén az ajándékok átadása. 

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Ekoprevent Kft. dolgozói és ezen személyek a Ptk. 685.§. b. pontjában megjelölt közeli hozzátartozói. 

8. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

9. A Játékkal kapcsolatos információk, valamint a hivatalos Részvételi és Játékszabályzata a www.ekoprevent.com internetes oldalon találhatók. 

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

11. Az Ekoprevent Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a játékot a meghirdetett időtartam alatt kiegészítse, módosítsa, idő előtt lezárja. Szervező erről minden esetben értesíti Játékosokat. 

12. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy jelen Részvételi-és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője az Ekoprevent Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban, indoklás nélkül kérheti a következő címen: Ekoprevent Kft. (1222 Budapest, Komló utca 10.), vagy a következő e-mail címen: info@ekoprevent.com 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizáráshoz vezet, valamint, amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Szervező a kapott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használhatja fel. Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

Budapest, 2021. április 30. 

Ekoprevent Kft. 

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft
Ekoprevent
Tisztelt Vásárlóink!
Irodánk 2023. december 22-től 2024. január 05-ig ZÁRVA tart.
A webshopban ezen időszak alatt leadott megrendelések feldolgozása január 08-án kezdődik.
Köszönjük megértésüket. Kellemes Ünnepeket és Nagyon Boldog új Évet kívánunk minden kedves Partnerünknek!